מיסוי מקרקעין: סוגי המיסים השונים החלים על נכסים מקרקעין, כגון מס שבח

בעשורים האחרונים ניתן לראות צמיחה משמעותית בשוק הנדל"ן בישראל. כל שנה מתבצעות אלפי מכירות נכסים מקרקעין ברחבי הארץ, ועם זאת עלולים להיות מסים משתנים שחלים על בעלי הנכסים והרוכשים. המיסוי המקרקעי הוא נושא מורכב שדורש הבנה מעמיקה על החוקים והתקנות הנוגעים לתחום. במאמר זה נעסוק בסוגי המיסים השונים החלים על נכסים מקרקעין בישראל, ובפרט נתמקד […]

מיסוי מקרקעין: סוגי המיסים השונים החלים על נכסים מקרקעין, כגון מס שבח Read More »