המשמעות החברתית של תשמישי קדושה בחברה היהודית

מבוא תשמישי קדושה הם חלק בלתי נפרד מחיי היהודים ברחבי העולם. מאז ימי קדם עם השתיים עשר שבטים ועד היום, תשמישי הקדושה מהווים חלק בלתי נפרד מהתרבות והמסורת היהודית. במאמץ להבין את המשמעות החברתית של תשמישי קדושה בחברה היהודית, עלינו לשקול את ההיסטוריה, הערכים והמסורת העמוקה שנמסרו מדור לדור. תשמישי קדושה: הרקע החברתי בחברה היהודית […]

המשמעות החברתית של תשמישי קדושה בחברה היהודית Read More »